Ο οντάς του μασάζ της ανατολής, αίθιμο πολύ Γιαννιώτικο με τα πιάτα στους τοίχους.

Go to link