Ο ήλιος και το φεγγάρι εκφράζεται παντού στο μασάζ της ανατολής.

Go to link